top of page

İade ve Teslimat


SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen hizmetleri satın aldıktan sonra tarafınıza onay maili gelir.
Lapis ‘in kullanıcılarına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulan hizmetlerin Kullanıcılar tarafından satın alınması ve site 'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır. SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satılan hizmetin kullanılmasının İŞLETME'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile İŞLETME arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI'ya tanınmış olan süreler fırsat detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin fırsat kodları KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. 

 

Zaman zaman, etkinlikleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları hava koşulları, ohal durumları ülkenin etkileneceği herhangi bir olumsuzluk ve benzeri durumlarda bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili hizmete ilişkin bedel Lapis ‘e ödenmişse tahsil edilen bedelin kullanıcıya iadesi Lapis tarafından yapılacaktır. 

 

KULLANICI, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen hizmeti yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak İŞLETME'den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, İŞLETME'den satın aldığı hizmeti tek seferde kullanacaktır. KULLANICI'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, hizmetin ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde İŞLETME tarafından düzenlenerek KULLANICI'ya verilecektir. 
Cayma hakkı, fiyatı borsa ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.
Cayma hakkı, KULLANICI'nın taleplerine bağlı olarak hazırlanmış ve geri alınması mümkün olmayan ya da çabuk bozulmaya müsait veya son kullanma tarihi geçme olasılığı bulunan malların satın alınmasına yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.
Cayma hakkı, İŞLETME tarafından sunulan hizmetin elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir.
Cayma hakkının kullanımına ilişkin talep Lapis 'e iadeli taahhütlü posta ya da e-posta yoluyla yazılı olarak iletilmelidir. Cayma hakkının kullanılması durumunda, eğer cayma hakkının kullanılmasına imkan veren koşullar sağlanmaktaysa, cayma bildiriminin Lapis 'e ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Lapis tarafından tahsil edilmiş olan tutar KULLANICI'ya iade edilecektir.
Seyahat, konaklama, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İŞLETME'lerin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesi söz konusu olduğu (pist günleri, gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda, cayma hakkı geçerli değildir. Bu gibi hizmetlerin çeşitli koşullara bağlı olarak İŞLETME tarafından ifa edilemediği durumlarda, İŞLETME'nin ilgili hizmeti ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi KULLANICI ile İŞLETME arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. KULLANICI, bu gibi hizmetlerin İŞLETME tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

KULLANICI, İŞLETME'nin münferit ve tek sorumlu olarak, Hizmetler'e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren Hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca Hizmetler'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, ilgili taleplerini yalnızca İŞLETME'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, İŞLETME tarafından SİTE aracılığı ile satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetler alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde KULLANICI'yı alkol tüketimine özendirir nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

bottom of page